Instal·lació trifàsica, 14 panells de 455, amb inversor Huawei 6KW trifasic en fusteria de Piera.
Una solució ideal per als horaris d’aquesta fusteria, ja que la majoria del consum queda cobert amb la seva instal·lació fotovoltaica.

Menú