Instal·lació 12 panells de 400W, Inversor Huawei , a Manlleu.

Menú