Instal·lació de 12 panells de 455W amb inversor Huawei de 6KW, monofàsic. Potència de la instal·lació: 5,460 KWp

Menú